Cenník

Cenník

Preklady:

Pri prekladoch do slovenčiny 10 € za normostranu (1 NS = 1800 znakov).

Pri prekladoch do angličtiny/španielčiny 12 € za normostranu (1 NS = 1800 znakov).

V prípade záujmu je možné vypočítať cenu na základe počtu slov. Cena za slovo pri preklade do slovenčiny je 0,04 €; pri preklade do angličtiny/španielčiny 0,05 €.

Cena sa určuje na základe rozsahu preloženého textu.

Tlmočenie:

Cena za 1 hodinu tlmočenia 27 €.

Cena za 4 hodiny tlmočenia 98 €.

Cena za 8 hodín tlmočenia 180 €.

Uvedené ceny sú len orientačné, konkrétna cenová ponuka závisí od typu tlmočenia a odbornosti témy.

Korektúry:

Korektúra 1 NS v slovenčine 5 €.

Korektúra 1 NS v angličtine/španielčine 6 €.

V prípade rozsiahlejšej objednávky alebo dlhodobejšej spolupráce je možné dohodnúť sa na nižších cenách.

Nie som platcom DPH