sk1

preklady

en1

preklady z/do angličtiny

sp1

preklady z/do španielčiny

vyucba

vyučovanie jazykov

O firme

O firme

Poskytujem prekladateľské a tlmočnícke služby. Sídlim v Prievidzi, ale pôsobím na celom Slovensku. Mojím materinským jazykom je slovenčina a pracovnými jazykmi sú angličtina a španielčina. Prekladateľské a tlmočnícke služby poskytujem obojsmerne (z cudzieho aj do cudzieho jazyka). Som absolventom Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo v študijnom programe anglický jazyk a kultúra – španielsky jazyk a kultúra. Počas magisterského štúdia som absolvoval študijný pobyt v Španielsku na Universidad de Córdoba. Zameriavam sa na odborný preklad, ale venujem sa aj umeleckému prekladu. Som členom slovenskej stavovskej organizácie združujúcich prekladateľov a tlmočníkov SAPT (Slovenská asociácia prekladateľov a tlmočníkov) http://www.sapt.sk/profil/zobrazit/168.

Okrem prekladu a tlmočenia vykonávam aj korektúry textov v slovenčine, angličtine a španielčine. Mám aj viazanú živnosť na doučovanie cudzích jazykov. V prípade záujmu viem sprostredkovať preklad z/do portugalčiny a nemčiny.

Neposkytujem prekladateľské a tlmočnícke služby na základe Zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch (382/2004 Z. z.), preto nemôžem poskytovať úradné preklady („s pečiatkou“).